1. Poznať kyberšikanovanie

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania, zvyšovanie citlivosti voči prežívaniu ostatných, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne (Let´s fight it together), Nepriatelia (Cyberbully) (prejdi na film)

Pomôcky: flipchartový papier a fixky pre každú skupinu

Čím skôr si kyberšikanovanie všimneme a zastavíme ho, tým menšie následky bude mať pre obeť a aj pre vzťahy v kolektíve. Vo filme boli vykreslené formy kyberšikanovania, jeho následky a viaceré možnosti, ako sa pred kyberšikanovaním brániť.

Rozdeľte žiakov do menších skupín po 4-5. Každej skupine rozdajte fixky a papier. Žiaci majú za úlohu spísať na veľký papier svoje pozorovania o kyberšikanovaní, ktoré videli vo filme. Do jednotlivých kategórií môžu zahrnúť aj svoje skúsenosti alebo pozorovania zo života.

 • Aké formy kyberšikanovania videli?
 • Aké následky malo kyberšikanovanie na obeť, podľa čoho sa dalo zistiť, že obeť zažíva kyberšikanovanie?
 • Akým spôsobom sa obeť bránila pred kyberšikanovaním?

Následne diskutujte so žiakmi o tom, čo všetko si vo filme alebo okolo seba všimli.

Doplňujúce otázky:

 • Môže mať kyberšikanovanie aj iné podoby, než videli vo filme?
 • Aké iné prejavy môžu ešte pozorovať, keď je niekto šikanovaný alebo keď niekto šikanuje?
 • Zažil niekto z nich niečo podobné alebo bol svedkom toho, že sa niečo také dialo?
 • Reagujú ľudia podobne ako vo filme?
 • Čo urobili na svoju obranu alebo obranu niekoho, komu sa ubližovalo?
 • Spravili by niečo ináč po pozretí filmu?
 • Čo by bolo prvé, čo by urobili, aby zabránili kybešikanovaniu?
 • Čo môže urobiť škola, aby pomohla úspešne vyriešiť kyberšikanovanie medzi žiakmi alebo mu celkom zabránila?