10. Ja som skvelý/Ja som skvelá

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Guľovačka

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka (zvlášť pre dievčatá a zvlášť pre chlapcov)

Aktivita slúži na uvedomenie si, že každý z nás je jedinečný, má svoju hodnotu a môže obohatiť ostatných.

Rozdajte každému žiakovi pracovný list. Hovorte im postupne inštrukcie na doplnenie:

  • Ústa: čo pekné som niekomu povedal/a
  • Oči: čo pekné som videl/a alebo na čo sa rád/rada pozerám
  • Uši: čo pekné/príjemné som počul/a, čo rád/rada počúvam
  • Ruky: s čím som niekomu pomohol/la
  • Nohy: odkiaľ-kam som najďalej prešla/prešiel pešo, kam rád/rada chodím
  • Brucho: čo rád/rada jem
  • Hlava: na čo som dnes myslel/a

Nechajte každého žiaka alebo dieťa pracovať samostatne a vyplniť svoj pracovný list. Potom sa spolu rozprávajte o tom, načo ste prišli. Nechajte žiakov, nech si navzájom porozprávajú o tom, čo im robí radosť alebo ako vedia oni urobiť radosť niekomu inému. Môžete sa navzájom inšpirovať a doplniť si do svojich pracovných listov dobré nápady od ostatných.