11. Stopy na internete

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Pomsta

Pomôcky: počítač s pripojením na internet pre každú skupinu, lístky s menami jednotlivých žiakov

Na úvod si so žiakmi pripomeňte príbeh ovce z rozprávky, ktorá sa stala obeťou virtuálneho prenasledovania. Dôverovala baranovi, ale ten po ich rozchode využil jej kontaktné údaje a osobné informácie na to, aby ubližoval jej aj jej kamarátom. Rozprávajte sa so žiakmi o tom, ako sa môžu na internete aj nechtiac vystavovať rizikám. Kto z nich si myslí, že sa na internete dostatočne chráni?

Rozdeľte žiakov do menších skupín a do každej skupiny rozdajte lístočky s menami žiakov z ostatných skupín. Úlohou žiakov v skupine je zahrať sa na detektívov a pokúsiť sa zistiť o pridelených kamarátoch na internete čo najviac informácií: 

  • Aké stopy po sebe kamaráti na internete zanechávajú?
  • Kto z nich má uvedené na internete osobné údaje, ktoré sú ľahko dostupné?
  • Kto má na sociálnej sieti nastavený prístup pre každého?
  • Kto má zverejnených veľa ľahko dostupných fotografií, ktoré prezrádzajú veľa o jeho osobnom živote?
  • Kto má príliš jednoduché heslo alebo ho prezradil iným?


Potom spolu diskutujte. Čo sa podarilo detektívom zistiť? Kto sa chránil lepšie a kto menej? Aké stopy po sebe ľudia zanechávajú na internete? Čo z toho by mohol stalker zneužiť a ako? Čo by kamarátom odporučili robiť ináč? 

Na záver si môžete vysvetliť a ukázať niektoré bezpečnostné zásady pri používaní internetu, napr. ako vyzerá bezpečné heslo, ako si nastaviť prístup len pre priateľov na sociálnej sieti alebo ako upraviť fotky tak, aby mali len malé rozlíšenie.