12. Povedz NIE!

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní, zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Pomsta

Pomôcky: miesto, kde je možné nahlas kričať (telocvičňa, vonku)

Rodičia deti veľakrát učia, že majú byť zdvorilé a poslušné, nemajú sa biť a hnevať. Lenže aj agresivita patrí k výbave každého človeka – pomáha mu prežiť v ohrozujúcich situáciách, keď je potrebné brániť sa pred nepriateľom. Niekedy nestačí povedať len tichým a pokojným hlasom, že mi niečo vadí,  lebo druhá strana z toho nepočuje, že už naozaj prekročila hranice a že je načase zastaviť sa. Deti potrebujú vedieť povedať samé za seba jednoznačné „NIE“ na internete, a aj v bežnom živote.

Nacvičujte si so žiakmi, ako hovoriť „nie“ tak, aby to bolo zreteľné. Posadajte si spolu do kruhu a začnite od tichého šepkania. Postupne prechádzajte do stále hlasnejšieho a hlasnejšieho „NIE“. Skúšajte rôzne obmeny – hovorte „nie“ pomaly a rýchlo, vysokým a hlbokým hlasom, posediačky a postojačky, všetci naraz a postupne po jednom, s rukami pri tele alebo s výraznou gestikuláciou.

Následne sa žiaci rozdelia do dvojíc. Jeden z dvojice bude prekračovať hranicu, opakovane sa druhého dieťaťa dotýkať (zvoľte bezpečný dotyk, napr. na ruke). Druhý žiak má za úlohu skúšať rôzne spôsoby, ako dať najavo, že si želá, aby dotyky prestali. Potom sa žiaci v týchto rolách vystriedajú.

Na záver si znovu posadajte do kruhu a spoločne diskutujte:

  • Ako všelijako skúšali žiaci zastaviť dotyky?
  • Čo bolo účinné, kedy sa útočník zastavil? (vyhodnoťte spolu z pohľadu útočníka aj obete)
  • Aké ďalšie spôsoby by sa dali ešte vyskúšať v situáciách, keď im niečo vadí? (slušne poprosiť, vysvetliť, zavolať niekoho na pomoc, zakričať hlasno)
  • Podľa čoho vedia u seba zistiť, že im niečo prekáža? 
  • Prečo niekedy nepovedia, keď im niečo vadí? (zo strachu z ublíženia, odmietnutia, lebo sa to nepatrí...)
  • Podľa čoho si vedia všimnúť, že kamarátovi už niečo naozaj prekáža? Zastavia sa vtedy?
  • Za kým by mohli ísť požiadať o pomoc, ak by útočník stále nechcel prestať?