13. Môj Superhrdina

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Hrubokrk

Pomôcky: čisté papiere, farbičky

Na úvod sa rozprávajte so žiakmi o superhrdinoch z príbehov, filmov a rozprávok. Kto je superhrdina? Býva to človek obdarený špeciálnymi vlastnosťami a schopnosťami, ktorý chráni iných ľudí pred zločincami a ohrozením. Veľakrát nosí masku, nepotrebuje, aby ľudia vedeli, že to on im pomohol. Je však vždy tam, kde ho najviac potrebujú. Ktorých superhrdinov žiaci poznajú? Ktorý je ich obľúbený? Aké vlastnosti a schopnosti má? Aké superschopnosti by chceli mať žiaci, keby si mohli vybrať?

Následne bude úlohou žiakov vymyslieť superhrdinu, ktorý by ich chránil pred zlými vecami, ubližovaním, kyberšikanovaním na internete. Rozdajte každému jeden papier, na ktorý má nakresliť svojho superhrdinu. Pomôžte im pri vymýšľaní doplňujúcimi otázkami:

  • Ako by takýto superhrdina vyzeral?
  • Bol by to človek, zviera alebo robot, muž, žena alebo dieťa?
  • Aké by mal vlastnosti a schopnosti?
  • Mal by nejaký špeciálny kostým?
  • Kedy a komu by pomáhal?

Nechajte žiakom čas, aby vymysleli a nakreslili svojich superhrdinov. Potom si spolu v kruhu predstavte superhrdinov, ktorých vymysleli.

  • Čo všetko vedia superhrdinovia spraviť, ako vedia ochrániť deti na internete?
  • Čo z toho by žiaci dokázali spraviť aj sami, na čo nepotrebujú žiadne špeciálne schopnosti?
  • Je niekto, kto pomôže ostatným, prekoná svoj strach, tiež superhrdinom?
  • Môže byť každý z nich superhrdinom a chrániť svojich kamarátov na internete?

Obrázky superhrdinov si môžete zavesiť na nástenku alebo na stenu, aby žiakom pripomínali, že každý z nich môže byť superhrdinom a pomôcť niekomu v ťažkostiach.