14. Fotky, ktoré nepatria na internet

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Hrubokrk

Pomôcky: pracovný list pre každú skupinu

Rozdeľte žiakov do menších skupín, po 3-5. Každej skupine rozdajte jeden pracovný list s obrázkami. Povedzte žiakom, že obrázky predstavujú rôzne fotografie, ako spolužiaci odfotili Lukáša. Úlohou žiakov je spoločne v skupine rozhodnúť, ktoré fotografie by podľa nich boli pre Lukáša v poriadku a ktoré by mu vadili, keby boli zverejnené.

Položte doplňujúce otázky, ktoré žiakom pomôžu pri rozhodovaní:

  • Ako by sa Lukáš cítil, keby videl takéto fotky na internete?
  • Je to podľa vás v poriadku fotiť niekoho iného v takýchto situáciách?
  • Kedy je to v poriadku a kedy nie?
  • Podľa čoho to rozlišujete?
  • Ako by ste sa rozhodli, keby ste mali zverejniť takúto fotku?

Nechajte žiakom čas, aby sa v skupinách dohodli. Potom diskutujte všetci spoločne, ako ktorá skupina rozdelila fotografie.

  • Ktoré by sa podľa žiakov mali objaviť na internete a ktoré nie?
  • Podľa čoho sa rozhodovali?
  • Kto by mal mať pri rozhodovaní posledné slovo?
  • Je rozdiel v tom, keď je to fotka niekoho iného (Lukáša) a keby to bola ich vlastná fotka?

Na záver sa rozprávajte o tom, ako by sa asi Lukáš cítil, keby sa takéto fotografie objavili na internete bez jeho súhlasu a o tom, čo by mohli žiaci spraviť, keby niekto chcel takéto fotografie zverejniť. Môžu to oni zastaviť? Ak áno, ako? Skúste spolu vymyslieť pravidlá na zverejňovanie fotografií na internete.