15. Osemsmerovka

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania

Film: -

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Túto aktivitu môžete zaradiť ako úvodnú. Úlohou žiakov je nájsť v osemsmerovke všetky pojmy, ktoré sa spájajú s problematikou kyberšikanovania.

  • Podarilo sa im objaviť všetky pojmy?
  • Vedia, čo tieto pojmy znamenajú? (Vysvetlite si ich spoločne.)
  • Ako súvisia s kyberšikanovaním?
  • S čím sa už žiaci stretli?

Diskutujte spolu o skúsenostiach žiakov vo virtuálnom priestore.

         KYBERŠIKANOVANIE                             VYHRÁŽANIE
         STALKER                                              SCREENSHOT
         FACEBOOK                                            PROFILOVKA
         PROFIL                                                 FOTOMONTÁŽ
         EMOTIKON                                            NAHLÁSENIE
         HESLO                                                  MIESTNOSŤ
         HACKING                                              TROLLING   
         ANONYM                                               BLUETOOTH  
         KOMUNIKÁCIA                                      CYBERSTALKING           
         INTERNET                                              EMAIL    
         OHOVÁRANIE                                        ČET          
         IDENTITA                                              NICK   

NA STIAHNUTIE