15. Osemsmerovka

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania

Film: -

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Túto aktivitu môžete zaradiť ako úvodnú. Úlohou žiakov je nájsť v osemsmerovke všetky pojmy, ktoré sa spájajú s problematikou kyberšikanovania.

  • Podarilo sa im objaviť všetky pojmy?
  • Vedia, čo tieto pojmy znamenajú? (Vysvetlite si ich spoločne.)
  • Ako súvisia s kyberšikanovaním?
  • S čím sa už žiaci stretli?

Diskutujte spolu o skúsenostiach žiakov vo virtuálnom priestore.

         KYBERŠIKANOVANIE                             VYHRÁŽANIE
         STALKER                                              SCREENSHOT
         FACEBOOK                                            PROFILOVKA
         PROFIL                                                 FOTOMONTÁŽ
         EMOTIKON                                            NAHLÁSENIE
         HESLO                                                  MIESTNOSŤ
         HACKING                                              TROLLING   
         ANONYM                                               BLUETOOTH  
         KOMUNIKÁCIA                                      CYBERSTALKING           
         INTERNET                                              EMAIL    
         OHOVÁRANIE                                        ČET          
         IDENTITA                                              NICK