17. Veselo, smutno

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: -

Pomôcky: samolepiace lístky post-it, flipchartový papier pre každú skupinu, fixky, písacie potreby

Rozdajte každému žiakovi viacero lístkov. Na lístky majú žiaci napísať čo najviac situácií, zážitkov, udalostí, ktoré kamaráta/kamarátku potešia alebo rozsmútia, nahnevajú na internete. Povedzte im, nech skúsia vymyslieť a napísať čo najviac, aj pozitívnych aj negatívnych. Potom sa žiaci rozdelia do menších skupín po 4-5. Každá dostane jeden flipchartový papier a fixky. Na papier si nakreslia škálu, naľavo smutnú, nešťastnú tvár, napravo radostnú, usmiatu. Úlohou skupiny je zatriediť pripravené lístky na škále podľa toho, ktorý zážitok by kamarátovi/kamarátke spravil najväčšiu radosť, ktorý menšiu alebo naopak, nakoľko nepríjemný by zážitok bol.

Potom diskutujte všetci spolu:

  • Z akých zážitkov na internete môžu byť ľudia smutní, nešťastí, nahnevaní?
  • Z akých zážitkov sa ľudia tešia na internete?
  • Čo zaradili jednotlivé skupiny najviac naľavo a napravo na škále (najhorší, najlepší zážitok na internete)?
  • Ktoré zážitky poznajú žiaci z vlastných skúseností? Ktoré sa stali ich kamarátom?
  • Mali na internete viac dobrých alebo zlých zážitkov?
  • Čo sa dá spraviť s tým, aby mali ľudia na internete viac dobrých zážitkov? Ako k tomu môžu prispieť oni sami?
  • Stalo sa, že aj oni sami prispeli k tomu alebo nezabránili tomu, aby mal niekto iný na internete zlý zážitok? Dalo by sa s tým v budúcnosti niečo spraviť?
  • Mohli by dospelí alebo škola nejako pomôcť, aby mali deti na internete viac dobrých a menej zlých zážitkov? Ak áno, ako?