18. Čo by sa dalo spraviť?

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: -

Pomôcky: flipchartový papier pre každú skupinu, fixky

Žiaci sa rozdelia do menších skupín, každá dostane jeden papier a fixky. Vysvetlite im metódu brainstormingu – úlohou je hromadiť nápady, akékoľvek im skrsnú v hlave, neposudzovať ich, či sú dobré alebo zlé, všetky zapísať. Nápad jedného člena skupiny môže inšpirovať druhého.

Potom im zadajte úlohu – sú žiakmi v triede, kde došlo ku kyberšikanovaniu (môžete si spoločne pripomenúť, čo všetko môže byť kyberšikanovanie). Na jednu polovicu papiera majú napísať čo najviac nápadov pre obeť kyberšikanovania – čo by mohla spraviť, ako by sa mohla brániť, čo by pomohlo proti kyberšikanovaniu. Na druhú polovicu majú zase napísať čo najviac nápadov, čo by bolo potrebné spraviť s páchateľom kyberšikanovania, aby sa už podobná situácia neopakovala. Znova ich povzbuďte, že môžu písať, akékoľvek nápady, aj bláznivé.

Potom postupne jednotlivé skupiny predstavia, čo vymysleli. Spoločne so všetkými žiakmi posúďte, ktoré riešenia by fungovali a dali by sa uskutočniť. Oceňte aj netradičné riešenia – žiaci môžu priniesť pohľad, ktorý by vám nenapadol. Akú úlohu by pri riešení kyberšikanovania v takejto situácii zohrávali ostatní (prizerajúci sa, svedkovia)? Pokúste sa spoločne pomenovať, čo je najviac dôležité pri riešení kyberšikanovania – vrátiť obeti kontrolu nad situáciou, pomôcť jej vyrovnať sa s nepríjemnými zážitkami, dať jej pocítiť, že nie je sama; dať páchateľovi možnosť napraviť situáciu, nielen ho potrestať; zapojiť ostatných do riešenia situácie. Na záver sa môžete so žiakmi dohodnúť, čo budete robiť, ak by sa podobná situácia stala u vás v triede.