2. Spoločnými silami

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania, zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne (Let´s fight it together) (prejdi na film)

Pomôcky: -

Pozrite si spolu film Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne (Let’s Fight It Together). Film uveďte žiakom tak, že bol natočený podľa skutočných udalostí. Uistite ich, že ak by ich film rozrušil alebo ich zneistil, môžu sa obrátiť na vás alebo iného dôveryhodného dospelého.
Vysvetlite žiakom, ako zneužívanie technických vymožeností doby dokáže ovplyvniť ľudské životy. Povzbuďte ich, aby pri sledovaní filmu identifikovali, akú úlohu zohrávajú jednotliví hrdinovia príbehu pri zastavení šikanovania, či pri jeho podpore vedome, či nechtiac.
Po pozretí filmu spoločne s celou skupinou diskutujte a snažte sa nájsť čo najpresnejšie odpovede na otázky.

Základné otázky:

 • Máte k filmu nejaké otázky či postrehy?
 • Prečo prípad začala prešetrovať polícia? (Lebo úmyselné ubližovanie je trestným činom, napr. vyhrážanie sa smrťou.)
 • Joe zmazal jednu z esemesiek, ktoré dostal. Urobil správne?
 • Koľko ľudí šikanovalo Joea? Kto? Prečo?
 • Čo môžeme urobiť, aby sme šikanovanie zastavili alebo zabránili jeho výskytu?

 

Doplňujúce otázky:

 • Čo mohol Joe urobiť inak, aby prestal dostávať urážlivé esemesky? Mohol: nepridať si anonymných používateľov do kontaktov; zablokovať kontakt; zmazať kontakt; nahlásiť kontakt svojmu mobilnému operátorovi.
 • Čo urobil Joe, aby prestal dostávať nevyžiadané správy cez čet? Zablokoval neznámy kontakt.
 • Kto mu pomohol či mohol pomôcť? On sám, jeho mama, jeho učiteľka, jeho kamarát Rob, ktokoľvek, kto vedel, že ho šikanujú. 
 • Aký druh informácií by mali ľudia veľmi starostlivo zvážiť, kým ich publikujú online, prepošlú či povedia ostatným? Každú informáciu o mieste, kde sa osoba nachádza, napríklad škola, kam chodí či miesta, kde často trávi čas. Medzi ďalšie citlivé informácie, ktoré by sme si mali strážiť, sú emailová adresa, online profil, totožnosť na čete, pravé meno, heslá a osobné údaje rodiny a kamarátov. Takisto fotografie obsahujúce detaily zo súkromia by nemali byť zverejňované na internete bez uváženia. Treba si uvedomiť, kto všetko by sa k nim mohol dostať. Rovnako si treba uvedomiť, že text či fotografie sa na internete ľahko kopírujú, menia či inak zneužívajú. Keď sa raz niečo dostane na internet, strácame nad tým kontrolu a mohlo by to tam zostať už navždy. 
 • Prečo Joe dovolil Kim, aby ho odfotila? Cítil sa byť pod tlakom a chcel, aby ho znovu prijali do partie? Kamarátil sa s Kim? Prečo si za priateľov vybral práve týchto ľudí? Naozaj veril, že za šikanovaním stála Kim? 
 • Stáva sa niečo také iba chlapcom? Keďže film sa sústredí na chlapca, niektoré dievčatá môžu mať problém stotožniť sa s jeho príbehom. Je dôležité zdôrazniť študentom, že kyberšikanovanie môže postihnúť každého a nepozná zábrany ako pri fyzickom násilí a pri iných formách šikanovania. Rovnako stojí za to pripomenúť študentom, že kyberšikanovanie sa netýka iba ich vrstovníkov, ale takisto dospelých. Aj učitelia či iní dospelí sa stávajú obeťami kyberšikanovania.
 • Aké ponaučenie ste si odniesli z tohto filmu? Ak by sa ľudia riadili odporúčaniami o bezpečnom používaní internetu, stalo by sa to aj tak?

Aktivita podľa: Let´s Fight It Together.