20. Keď je mi ťažko

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: -

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka (zvlášť pre dievčatá, zvlášť pre chlapcov)

Keď prežívame niečo ťažké, zasiahne nás to celých – ináč sa správa naše telo, ináč sa cítime, iné myšlienky nám bežia hlavou. Niekedy to potlačíme alebo sa snažíme na to nemyslieť, ale každý z nás na ťažké situácie nejakým spôsobom zareaguje a nejakým spôsobom sa s nimi vyrovnáva.

Rozdajte všetkým žiakom pracovný list. Postava na pracovnom liste predstavuje ich samotných v situácii, keď sa im stane v živote niečo, čo ich nahnevá, niečo smutné, nepríjemné, keď ich čaká niečo ťažké alebo aj keď sa stretnú s negatívnymi zážitkami na internete (podľa potreby môžete nasmerovať viac všeobecnejšie alebo cielene na situácie spojené s kyberšikanovaním).

V hornej polovici vidia zoznam, ktorý sa týka prežívania v ťažkej situácii. Ktoré položky tohto zoznamu označujú telesné prejavy, ktoré pocity a ktoré myšlienky, bežiace v hlave? Dajte žiakom úlohu, aby zo zoznamu vybrali položky, ktoré sú charakteristické pre ich prežívanie v ťažkých situáciách a spojili ich s vybranou časťou postavy (telo – telesné prejavy, srdce – pocity a emócie, hlava – myšlienky). Ak niečo v zozname chýba, môžu to doplniť.

Aj v ťažkej situácii však má každý z nás možnosť niečo s tým spraviť, vyrovnať sa so svojím prežívaním, postarať sa o seba. V dolnej polovici pracovného listu je zoznam rád, ktoré rôzni ľudia používajú, keď je im ťažko, smutno alebo sa boja. Ktorej časti ktorá aktivita najviac pomôže? Nechajte žiakov, aby znova spojili inou farbou s jednotlivými časťami postavy tie položky, ktoré oni najčastejšie používajú v náročných situáciách. Znova môžu doplniť také, ktoré sa im osvedčili a v zozname chýbajú. 

Potom sa rozprávajte všetci spoločne o tom, ako kto prežíva ťažké situácie a čo im pomáha ich zvládnuť.

Otázky do diskusie:

  • Čo sa s vami deje v ťažkej situácii? Ako sa cítite, aké myšlienky vám bežia hlavou, čo robí vaše telo?
  • Čo ste doplnili do zoznamu?
  • Čo máte podobné s ostatnými a čo máte odlišne?
  • Podľa čoho viete, že je pre vás nejaká situácia náročná, bolestivá?
  • Viete si všimnúť u kamarátov alebo blízkych, keď prežívajú niečo ťažké? Ak áno, podľa čoho? U koho si to viete všimnúť ľahšie a u koho ťažšie a prečo?
  • Čo funguje, keď sa chcete vyrovnať s ťažkými situáciami? Čo pomáha zvládnuť pocity, zmeniť myšlienky a telesné prežívanie? Čo naopak veľmi nepomôže?
  • Kto iný vám vie v takýchto ťažkých situáciách pomôcť?
  • Čo robíte vtedy, keď si niečo takéto všimnete u iných? Je ľahké alebo ťažké niečo spraviť a prečo?

Porovnajte tiež, kto má aké stratégie zvládania náročných situácií. Má niekto niečo, čo pomáha a mne to zatiaľ nenapadlo? Spomenul niekto nejakú nápomocnú osobu, za ktorou by som nabudúce aj ja mohol/mohla ísť, keď mi bude ťažko? (Vyhnite sa kritizovaniu spôsobov zvládania, ktoré žiaci používajú – ich spôsob môže byť pre nich účinný a nápomocný, zodpovedajúci ich zdrojom a schopnostiam.)

Môžete spolu vymyslieť, napísať alebo nakresliť zoznam účinných riešení v ťažkých situáciách. Ponúknite žiakom aj ďalšie inšpirácie, ktoré im nenapadli, vymyslite spolu ďalšie vety, zamerané na pozitívne myslenie a sebapovzbudzovanie, napr. „Som dobrý/á a zaslúžim si, aby ma mali radi“.

Aktivita podľa: Geldard, K., Geldard, D. 2008. Dětská psychoterapie a poradenství.