22. Dotazník na kyberšikanovanie

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania

Film: -

Pomôcky: papier, písacie pomôcky

Kyberšikanovanie sa môže diať v každej triede a môže unikať našej pozornosti. Počas týchto preventívnych aktivít sa už žiaci o kyberšikanovaní veľa naučili a vedeli by pomôcť iným deťom, aby sa kyberšikanovanie odhalilo skôr.

Žiaci sa rozdelia do menších skupín, ktoré sa stávajú tímom odborníkov, ktorý má za úlohu vytvoriť jednoduchý dotazník na zistenie kyberšikanovania. Ten by mal pozostávať z 10 otázok a žiaci k nemu majú vytvoriť aj vyhodnocovacie skóre. Povedzte im, že ako pomôcka im poslúžia informácie, ktoré sa naučili z filmov o kyberšikanovaní, ktoré ste spolu videli.

Nechajte žiakov vytvoriť dotazníky a potom jednotlivé tímy odborníkov predstavia ostatným, aké položky zaradili do dotazníka. Ako by ho vyhodnocovali? Kedy by už podľa nich išlo o kyberšikanovanie?

Potom si môžete spoločne pripomenúť a zhrnúť, aké príznaky má kyberšikanovanie, čím sa líši od bežného šikanovania, a naopak, aké správanie na internete kyberšikanovaním nie je. Môžete vytvoriť jeden spoločný dotazník a použiť ho na zistenie kyberšikanovania vo vašej škole – vaši žiaci napríklad môžu ísť do ostatných tried porozprávať o kyberšikanovaní a spraviť prieskum pomocou dotazníkov alebo o kyberšikanovaní napísať do školského časopisu článok, ktorého súčasťou bude aj dotazník.