25. Komiks

Vek:

Trvanie:

Téma: informovanosť o kyberšikanovaní, rozoznávanie spôsobov a príznakov kyberšikanovania, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní, zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: -

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Rozdajte žiakom pracovné listy s nedokončenými príbehmi. Sú to kresby, rozpracované komiksy, ktoré zostali po slávnom autorovi, ktorý sa zo dňa na deň kdesi stratil. Je to len na žiakoch, aby komiksy dokončili ako najlepšie vedia. Čo si myslia, že sa na obrázkoch deje? Čo sa odohráva medzi deťmi? O čom sa rozprávajú? Ako sa príbeh bude vyvíjať ďalej a ako skončí?

Nechajte žiakom dosť času na vymyslenie príbehov. Predlohy sú kreslené neurčito, mnohoznačne, preto budú do príbehov žiaci vkladať viac svojich predstáv a pohľadov na situácie.

Potom sa spolu rozprávajte o tom, kto ako dokončil príbehy:

  • Vymysleli žiaci podobné príbehy alebo odlišné?
  • Podľa čoho usúdili, aký komiks chcel autor vytvoriť?
  • Aké kľúče im v tom pomohli?
  • Akými kľúčmi sa riadime v bežnom živote, podľa čoho usudzujeme, čo si ľudia myslia, čo cítia a ako sa budú správať?
  • Je ľahšie na to prísť v realite alebo na internete a prečo?
  • Ak sú situácie nejasné, môže sa stať, že príde k nedorozumeniam? Stalo sa im niekedy niečo podobné?

Pre mladších žiakov môžete použiť komiksy k rozprávkam zo seriálu OVCE.sk Hrubokrk, Pomsta a Guľovačka s prázdnymi bublinkami, do ktorých môžu žiaci dopĺňať texty. Komiksy nájdete na internetovej stránke www.zodpovedne.sk.