3. Týka sa to všetkých

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne (Let´s fight it together)

Pomôcky: 5 video rozhovorov s jednotlivými postavami z filmu (nájdete na DVD), otázky k postavám z filmu – pracovný list Kim, pracovný list učiteľka, pracovný list Joeova mama, pracovný list Rob, pracovný list Joe pre každú skupinu

Na začiatku si so žiakmi pripomeňte obsah filmu Kyberšikana, zatočme s ňou spoločne (Let´s fight it together). Následne si spolu pozrite všetky rozhovory s jednotlivými hrdinami filmu v uvedenom poradí.
Po pozretí rozhovorov nechajte žiakov, aby sa rozdelili do menších skupín maximálne po 6 ľudí. Skupinám rozdajte otázky k jednotlivým postavám z príbehu, každá z nich však bude odpovedať na otázky iba k jednej, pridelenej alebo vylosovanej postave, ostatné otázky môže použiť neskôr. Úlohou žiakov v skupine bude spoločne diskutovať o pocitoch a činoch pridelenej postavy a zodpovedať otázky.
Nechajte žiakom dostatok času na zapísanie odpovedí či vytvorenie profilu postavy spred incidentu so šikanovaním, počas šikanovania a jej postojov po prevalení šikanovania. Žiaci si odpovede na otázky a svoje postrehy po pozretí rozhovorov môžu zapisovať na papiere s otázkami.
Potom doprajte každej skupine 2-3 minúty, aby sa vcítili do kože pridelenej postavy – každá skupina bude následne čeliť otázkam od spolužiakov. Môžete použiť pripravené otázky a vymyslieť si vlastné. Nechajte žiakov odpovedať samých, v prípade potreby doplňte dôležité informácie.
Na záver sa rozprávajte o tom, aké by bolo byť v koži jednotlivých postáv, ako sa žiaci cítili pri otázkach od spolužiakov, čo bolo pre nich ľahké a čo ťažké.

Aktivita podľa: Let´s Fight It Together.