4. Interview s hrdinom

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Čo deti vidia, to deti opakujú (Children see, children do) (prejdi na film)

Pomôcky: -

Rozprávajte sa so žiakmi o tom, akých ľudí považujú za hrdinov. Čím sa títo ľudia preslávili? Čo odvážne urobili? Za hrdinov väčšinou považujeme ľudí, ktorý vykonali nejaký veľký hrdinský čin. Hrdinom sa dá byť aj v drobnostiach, v malých činoch vo svojom najbližšom okolí, voči blízkym ľuďom, neznámym, ktorých stretneme na ulici, voči zvieratám, prírode. Niekto môže byť hrdinom preto, že sa nepridá k väčšine, keď koná niečo nesprávne, odváži sa zostať sám so svojimi hodnotami alebo vyjadriť opačný názor. Hrdinom je ten, kto sa v danej chvíli rozhodne neposlúchnuť svoj strach a pustiť sa do činu aj napriek nemu. Hrdinom však môže byť aj ten, kto každý deň spraví niečo, aby sa ľudia okolo neho mali lepšie. Aktivita má žiakov povzbudiť, aby sa ani v budúcnosti nebáli konať odvážne a prekonať samých seba, lebo aj zdanlivými maličkosťami môžu prispieť k zmene.

Nechajte žiakov, aby sa chvíľu zamysleli nad tým, kedy vykonali niečo odvážne, hrdinské. Potom sa rozdelia do dvojíc. Jeden z dvojice bude predstavovať hrdinu, druhý reportéra, ktorý s ním robí rozhovor do novín. Reportéri si zapisujú odpovede, aby o nich neskôr mohli porozprávať. Po chvíli si žiaci vymenia roly.

Príklady otázok, ktoré môžu klásť reportéri:

  • Aký odvážny, hrdinský čin si vykonal/a?
  • Prečo si sa takto rozhodol/la, čo ťa k tomu viedlo?
  • Ako si sa cítil/a, keď si išiel/išla vykonať čin a ako potom?
  • Kto bol tvojím vzorom, kto ťa inšpiroval k tomuto činu?
  • Aký hrdinský čin by si chcel/a vykonať niekedy v budúcnosti?

Potom žiaci-reportéri porozprávajú ostatným, o akých hrdinských činoch sa dozvedeli. Diskutujte ešte všetci spoločne o tom, aké rôzne drobné hrdinstvá môžu žiaci robiť a o tom, kto z ich okolia im v tom môže ísť príkladom.