5. Od koho som sa naučil/a

Vek:

Trvanie:

Téma: rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní, zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Čo deti vidia, to deti opakujú (Children see, children do)

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Na úvod aktivity sa rozprávajte so žiakmi o tom, ako sa deti učia napodobňovaním ostatných, tak, ako to videli vo filme. Čo si myslia, učili sa takto aj oni? Neznamená to, že všetko, čo sa niekedy naučili, je len zlé. Aj schopnosť kričať, brániť sa pred útokmi alebo prejaviť hnev je dôležitá – slúži nám na to, aby sme prežili v ťažkých situáciách a ubránili si svoje hranice. Okrem altruistického správania, pri ktorom ľudia pomáhajú iným, je rovnako dôležité aj správanie, ktoré prispieva k tomu, aby sa oni sami mohli vo svojom živote cítiť dobre.
Rozdajte žiakom pracovné listy a nechajte ich rozmýšľať o tom, od koho zo svojho okolia sa učili jednotlivé prejavy správania. Kto v ich okolí sa takto správa? Kto to od nich požaduje, ale on sa tak sám nespráva?


Potom sa spolu rozprávajte o tom, kto je pre jednotlivých žiakov vzorom a v čom:

  • Čo sa naučili od rodičov, čo od kamarátov?
  • Od koho iného sa ešte učia?
  • Kedy je ktoré správanie užitočné a pomáha im?
  • Čo si myslia, že sa niekto učí od nich?

Po diskusii nechajte žiakov zamyslieť sa, kto je pre nich najväčším vzorom, komu by sa chceli podobať a prečo. Je to niekto z rodiny, kamarát alebo známa osobnosť? Aké vlastnosti  má, ktoré sa im páčia? Prečo si vybrali práve túto osobu? Nechajte žiakov, aby ostatným predstavili svoj vzor.