7. Odvaha ozvať sa

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných, rozvíjanie schopnosti aktívne obrániť seba a iných pri ubližovaní

Film: Nepriatelia (Cyberbully) (prejdi na film)

Pomôcky: -

Uveďte aktivitu rozprávaním o situáciách, ktoré sa dejú každý deň okolo nás – niekto ubližuje slabšiemu, sme svedkami nespravodlivosti a neustále si vyberáme, či budeme mlčať alebo prehovoríme, či budeme konať alebo sa len prizerať, či si vyberieme tú ťažšiu cestu alebo tú pohodlnejšiu. Ani pred kyberšikanovaním nie je nikto úplne v bezpečí. Dnes to je spolužiak, spolužiačka, ale zajtra to môžeš byť ty, preto je dôležité zastaviť to, kým je čas. Rovnako to funguje so spravodlivosťou kdekoľvek vo svete. Nie nadarmo sa hovorí, že zlo zvíťazí, ak dobrí ľudia nič nespravia.
Diskutujte so žiakmi o tom, prečo teda dobrí ľudia nekonajú. Možno je za tým strach, že ak sa ozvú, môžu ublížiť aj im, že zostanú sami a nikto sa k nim nepostaví. Aj vo filme sa však potvrdilo, že keď človek ukáže, že sa nebojí, tak si na neho netrúfnu. Nie každý má odvahu byť prvým, ktorý sa ozve, ale aj tak môže podporiť ostatných alebo zavolať ďalších kamarátov, nech v tom nie je sám. Ľudia, ktorí sa ozvali proti nespravodlivosti, boli kvôli tomu ochotní aj umrieť. Rozprávajte sa o takýchto ľuďoch (napr. Gándhí, Jan Palach, Nelson Mandela).


Otázky k aktivite:

 • Akých ďalších takýchto ľudí ešte žiaci poznajú?
 • Poznajú niekoho takého z dnešnej doby?
 • Poznajú niekoho takého vo svojom okolí?
 • Proti čomu títo ľudia protestovali alebo protestujú?
 • Čo hrozí, že by sa im mohlo stať alebo sa im naozaj aj stalo?
 • Aké riziko boli samotní žiaci  ochotní na seba zobrať a aké už nie?
 • Čo by ich vyburcovalo k protestu? (Nemusí ísť o protest, pri ktorom išlo o život, stačí príklad, keď sa niekto ozval pri nespravodlivosti, zastal sa niekoho, rozhodol sa konať správne aj napriek nátlaku skupiny a pod.)
 • Keby proti niečomu protestovali, akú formu protestu by si vybrali? (Môžete uviesť rôzne príklady protestov z histórie – hladovka, priviazanie sa o stromy na protest proti rúbaniu pralesov, nahé celebrity na protest proti zabíjaniu zvierat na kožušiny, rozdávanie kvetov na protest voči vojne na Ukrajine,...)
 • Je podobnou situáciou aj kyberšikanovanie?
 • Čo by im mohlo hroziť,  ak by sa pokúsili zastaviť kyberšikanovanie?
 • Čo by naopak mohli získať?
 • Vedia si predstaviť, že by nabudúce v podobnej situácii nezostali ticho?