8. Aj hnev má svoje miesto

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Nepriatelia (Cyberbully) (prejdi na film)

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Pripomeňte si so žiakmi, prečo sa Samantha vo filme hnevala na Taylor a rozprávajte sa spolu o podobných situáciách zo života. Takýchto drobných konfliktov, pocitov nespravodlivosti, chvíľ závisti alebo hnevu zažívame v živote veľa. Ak ich vyriešime hneď, ak sa o nich dokážeme porozprávať, rýchlo upadnú do zabudnutia. Ak si však zahryzneme do jazyka a v duchu rozmýšľame, ako to tomu druhému oplatiť, aby aj on pocítil, aké to je, tak sa môžeme dostať do podobnej situácie ako Samantha vo filme. Žiaden vzťah – kamarátsky, partnerský, či medzi rodičmi a deťmi sa nezaobíde bez toho, aby sa v ňom občas nevyskytli chvíle napätia a neporozumenia. Môžeme sa však učiť v týchto chvíľach hovoriť, vysvetliť si, snažiť sa porozumieť tomu druhému, namiesto vrátenia úderu, zabuchnutia dverí, urazeného mlčania.

Úvodné otázky:

  • Podľa čoho viete, že sa na niekoho naozaj hneváte alebo vás niečo veľmi trápi?
  • Viete to tomu druhému povedať?

Rozdajte každému žiakovi vytlačený pracovný list k aktivite. Úlohou každého žiaka je spomenúť si na situácie zo svojho života, kedy sa na niekoho veľmi hneval a nepovedal to priamo.

Potom sa o týchto situáciách spolu rozprávajte. Nechajte žiakov, aby si sami zvolili, o ktorých situáciách chcú porozprávať pred ostatnými. Môžete sa aj vy pridať so svojou vlastnou, aby ste im uľahčili rozprávanie.

Následné otázky:

  • Kto ich vie takto veľmi nahnevať?
  • Komu sa boja o svojom hneve hovoriť otvorene a prečo?
  • Voči komu naopak vedia najľahšie vyjadriť hnev priamo?
  • Akým spôsobom ukazujú hnev nepriamo?
  • Tiež im už niekedy napadlo, že by chceli niekomu ublížiť cez internet?
  • Ako podobné situácie riešia dospelí v ich okolí, vedia hovoriť o svojom hneve?
  • Aké riešenia by bolo možné vymyslieť, aby sa dali takéto situácie zvládnuť lepšie? Čo by im pomohlo, aby vedeli vyjadriť hnev priamo?
  • Ako by sa dalo predísť konfliktom? Čo by mohla spraviť jedna a čo druhá strana?

Môžete si tiež niektoré situácie zahrať a vyskúšať, ako by sa vyvinuli, ak by ste použili rozličné stratégie. Ktoré sa osvedčili a ktoré ešte zhoršili konflikt? Na domácu úlohu môžu žiaci skúsiť povedať niekomu o hneve, ktorý voči nemu cítili a nepovedali o ňom.

Rátajte aj s tým, že žiaci budú hovoriť o svojom hneve na učiteľov. Snažte sa nehodnotiť, nebrániť seba alebo kolegov, nevysvetľovať, len si vypočuť ich názor. Ani učitelia nie sú neomylní a môžu sa veľa učiť o tom, ako prijímať kritiku. Platí tiež, že nič, čo žiaci prezradia o svojom hneve na kohokoľvek, nebudete posúvať ďalej.