9. Emócie a emotikony

Vek:

Trvanie:

Téma: zvyšovanie citlivosti voči svojmu prežívaniu a prežívaniu iných

Film: Guľovačka

Pomôcky: pracovný list pre každého žiaka

Rozdajte všetkým žiakom pracovné listy. Žiaci majú za úlohu určiť, ako sa cíti človek na fotografii.

Potom si spolu porovnajte, či všetci žiaci určili emócie na fotografii rovnako a diskutujte:

 • Podľa čoho rozoznali, čo asi osoba na fotografii cíti?
 • Ktoré emócie bolo ľahšie určiť, ktoré ťažšie a prečo?
 • U koho vedia emócie prečítať ľahšie a u koho ťažšie a prečo?
 • Čo sa udialo predtým? Čo sa tomu človeku stalo, že sa takto cíti?
 • Kedy sa oni cítia takto?
 • Čo by spravili, keby videli, že sa kamarát/ka tvári takto?
 • Čo by chceli, aby spravili ostatní, keď sa oni cítia takto a čo by im naopak vadilo?
 • Je ľahké alebo ťažké zistiť, ako sa cítia iní ľudia? Čo pri tom pomáha a čo naopak rozoznávanie emócií sťažuje? Stalo sa im, že niekedy niečo zle pochopili?
 • Podľa čoho vedia rozoznať prežívanie druhých na internete? Je to ľahšie alebo ťažšie a prečo?
 • Podľa čoho zistia na internete, že spravili alebo napísali niekomu niečo, čo mu bolo nepríjemné?
 • Ako dali na internete najavo, keď im bolo niečo nepríjemné? Pochopil to ten druhý?
 • Čo môže pomôcť lepšie rozoznať emócie na internete?

Na záver skúste spoločne nájsť ku každej fotografii emotikon alebo iný spôsob, ktorým je možné vyjadriť dané prežívanie na internete.