OVCE.sk - Guľovačka
 
Źáner:
detský, animovaný
Minutáž:
3 minúty
Rok vzniku:
2014
Krajina:
Slovensko
Vyrobilo:
eSlovensko
Réžia:
Jaroslav Baran
Námet, scenár, produkcia:
Miro Drobný

 

Popis filmu:
OVCE.sk je vzdelávací seriál určený predškolským a školským deťom. „Guľovačka“ sa zaoberá témou natáčania násilných a ponižujúcich scén na mobil (Happy slapping). Vlci natočili Jana na WC, hádzali do neho snehové gule a video rozposlali všetkým na internete. Jano si sám nevedel rady a na pomoc zavolal Baču s Horárom.

 

„Šťastné fackovanie“ (Happy slapping)?
Happy slapping je jedným z fenoménov, ktoré sa objavili s novými technológiami - internetom a mobilným telefónom, ktorý je schopný zaznamenať krátke videá. Pod pojmom happy slapping sa ukrývajú skupinové násilné útoky na nič netušiace obete, ktoré sú nahrávané na mobilný telefón a potom zverejnené na internete. Aj keď sa fyzické útoky odohrávali aj predtým, pozornosť a ocenenie od širokého publika na internete môžu páchatelia získať až vďaka moderným technológiám. Happy slapping zaraďujeme medzi kyberšikanovanie, lebo útočníci používajú nové technológie na zaznamenanie útoku a rovnako ako pri šikanovaní je zjavný nepomer sily medzi útočníkom a obeťou. Zároveň sa od neho v niečom líši. Kým pri kybernetickom šikanovaní sa obeť a páchateľ väčšinou poznajú a šikanovanie prebieha opakovane, happy slapping je jednorazová záležitosť a obeťami sú náhodní okoloidúci. Páchatelia si spravidla vyberajú za obete slabých a bezbranných - starých ľudí, deti, bezdomovcov, ženy, ale obeťou sa môže stať ktokoľvek, kto sa v danú chvíľu ocitne osamote v dosahu skupinky. Útoky sú neskutočne agresívne, napadnutie môže končiť vážnymi zraneniami alebo smrťou obete. Väčšinou ide o fyzické útoky, prípadne znásilnenie, niekedy aj o ponižovanie alebo natáčanie obetí v nepríjemných a trápnych situáciách. Páchateľmi sú skupinky dospievajúcich alebo mladých dospelých, chlapcov rovnako ako dievčat.

V rozprávke Guľovačka si takto vlci vyberú za obeť nič netušiaceho Jana, zguľujú ho a natočia v ponižujúcej situácii, video zavesia na internet. Vidíme aj baranov, ktorí si video pozerajú a dobre sa na ňom zabávajú. Nikomu z nich nepríde na um rozmýšľať nad tým, ako sa Jano pri tom cíti a či sa video zdá vtipné aj jemu. Vnímavosť, empatia voči prežívaniu druhého sa dá rozvíjať. Deti sa postupne na základe vlastných zážitkov poznávajú, ako sa v rôznych situáciách cítia. Ďalším krokom je prepojenie vlastného zážitku s vcítením sa do prežívania iných – ak som sa ja cítil/a nepríjemne, trápne, zahanbene, smutne či zranene, aj ten druhý sa v podobnej situácii môže takto cítiť. 

Aktivita 9. Emócie a emotikony

 

Každý človek má svoju hodnotu
Za happy slappingom sa často ukrýva nuda, snaha zaujať a šokovať, vybiť na niekom svoj nahromadený hnev, získať lepšie postavenie v partii rovesníkov a túžba po spoločnom zážitku „dobrodružstva“. Vyvolávanie strachu prináša dospievajúcim chvíľkový pocit sily a moci. Chýba im však uvedomenie, že skutočná moc nevychádza zo slabosti druhého človeka, ale z pocitu vlastnej ceny a z prekonávania samého seba. Fyzická sila môže byť potrebná pri bránení sa pred ublížením, pri zdolávaní prekážok, pri priateľskom súťažení, ale nemala by byť zneužitá na ubližovanie a ponižovanie slabších či bezbranných.

Deti sa učia týmto hodnotám od dospelých. Oni im ukazujú zmysel fair-play, ak trvajú na dôslednom dodržiavaní pravidiel, ktoré platia rovnako pre všetkých a ak sa voči deťom sami správajú spravodlivo. Pomáhajú rozvíjať ich empatiu, vnímavosť voči tomu, čo prežívajú iní ľudia, len ak sami ukazujú svoje pocity a zároveň rešpektujú pocity detí. Môžu im ukázať spôsoby, ako získať zaslúžené ocenenie. A od nich sa deti naučia, ako sa správať voči slabším - veď zbabelcom môže byť rovnako aj dospelý, rodič či učiteľ, ktorý si svoje nahromadené podráždenie a hnev vybije na dieťati. Nemusí ísť pri tom ani o fyzické násilie, stačí aj krik a neprimerané tresty, vysmievanie sa a ponižovanie. 

Ak sú deti  vo svojom živote často svedkami takéhoto správania u dospelých, ak je ponižovanie a posmech súčasťou ich života, ak sa dospelí nepostavia na obranu slabších, alebo ak si podobným spôsobom potvrdzujú svoju moc a nadradenosť, tak sa aj deti učia vnímať, že takéto správanie je norma. Naučia sa, že je dôležité byť v skupine tým silnejším, aby im už nikto neubližoval, svoju hodnotu začnú odvodzovať od toho, či je niekto v hierarchii „pod nimi“, je jedno za akú cenu. Pochybnosti o sebe môžu viesť k nahromadenému hnevu, túžbe ukázať všetkým, že sa nebojím ničoho, nič mi nie je sväté, beztrestne ublížiť ostatným, keď kedysi nikto nebral ohľad na to, že ubližuje mne alebo ma necháva samého. Stále platí, že lepšia je aj negatívna pozornosť, než žiadna. Naopak, deti, ktoré zažívajú, že sú dobré také, aké sú, kvôli svojej jedinečnosti, nepotrebujú odvíjať svoju hodnotu od boja o čo najvyššiu priečku na rebríčku – a to je jedno v akej kategórii, či je to fyzická sila, lepšie známky, vyššie spoločenské postavenie, drahšie oblečenie či väčší strach, ktorý dokážu v niekom vyvolať. Aj v škole máte možnosť hľadať spoločne u každého pozitíva, ktoré sú jedinečné pre neho a ktoré nie sú závislé od sociálnoekonomického zázemia rodiny, inteligencie, špeciálnych schopností, nie sú postavené na porovnávaní medzi deťmi. Nie každý musí vedieť vypočítať ťažký príklad z matematiky alebo vyhrať v behu, nemá každý najnovší mobil, ale každý môže svojím spôsobom objavovať svet okolo seba, vie povedať blízkemu niečo pekné alebo niekomu pomôcť.

Aktivita 10. Ja som skvelý/Ja som skvelá

 

Čo stojí za zapamätanie:

  • Radosť, ktorá vznikne z trápenia niekoho iného, ťa naozaj tešiť nebude.
  • Najviac hrdosti zažiješ, ak zvíťazíš sám/sama nad sebou.
  • Ak ti niekto pošle video, v ktorom niekoho ponižujú alebo strápňujú, neposielaj ho ďalej. Aj ty to môžeš zastaviť!