O autoroch

Monika Gregussová
Je psychologička a dlhodobo sa venuje práci s deťmi, mládežou a mladými dospelými, so zameraním na preventívne, poradenské, vzdelávacie a voľnočasové aktivity. V projekte Zodpovedne.sk sa zameriava na prevenciu rizík spojených s novými technológiami, vrátane nových foriem násilia (kyberšikanovanie, propagácia násilia a netolerancie online, grooming a pod.), realizuje vzdelávacie aktivity pre trénerov a iných dospelých, je autorkou metodických, preventívnych a informačných materiálov, ktoré vznikli v rámci projektu. Spoločne s Mirom Drobným napísala knihu Deti v sieti, Nehejtuj.sk a ďalšie..

Miro Drobný
Vyštudoval kybernetiku a od roku 1998 sa spolupodieľal na rozvoji mnohých internetových projektov. Je zakladateľom eSlovensko, združenia pre rozvoj informatizácie Slovenska a riaditeľom projektu Zodpovedne.sk od roku 2007. Produkuje animovaný seriál OVCE.sk, kde je autorom scenárov ako aj knižného pokračovania. Zastupuje Slovensko v niekoľkých európskych inštitúciách a projektoch. Počas pôsobenia v oblasti internetu získal so svojimi spolupracovníkmi viac ako 20 ocenení z domova a zo zahraničia.

Odborná spolupráca

Michaela Jurisová
Vyštudovala Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Venuje sa témam ako počítačová kriminalita, obete kriminality, prevencia pred nástrahami virtuálneho sveta, kyberšikanovanie – jeho prevencia, legislatívne poňatie a jeho vplyv na detskú obeť. Je členkou poradného výboru Zodpovedne.sk.

Miroslav Kohuťár
Vyštudoval pedagogiku a psychológiu v roku 1994 a technológiu vzdelávania pre riadenie v roku 2008. Pôsobil ako personálny manažér, s viac ako dvadsaťročnou pedagogickou praxou, je autorom mnohých publikácií a vedeckých prác doma i v zahraničí. Pôsobí ako recenzent v odbore Mediálna výchova v Štátnom pedagogickom ústave Bratislava. V súčasnosti je vysokoškolským pedagógom a pravidelným hosťujúcim odborníkom v TV City Bratislava.

Natália Buterinová
Je študentka magisterského štúdia sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej diplomovej práci sa venuje téme kyberšikanovania.

Veronika Kecsőová
Je študentka magisterského štúdia v odbore učiteľstvo pre primárne vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Vo svojej diplomovej práci sa venuje téme kyberšikanovania.

Ivan Petkov
Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a od roku 2004 pôsobí v advokácii, od roku 2007 ako advokát a partner Advokátskej kancelárie STRELÁK & PETKOV. Disponuje niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti právnej ochrany osobnosti i jej osobnostných práv v občianskoprávnych i trestnoprávnych súvislostiach. Je autorom viacerých vedeckých a odborných publikácií na Slovensku a v zahraničí, vrátane monografických publikácií reprezentujúcich Slovensko v projektoch komparatívnych štúdii vedených v oblastiach európskeho súkromného práva renomovanými európskymi univerzitami.

Ilustrácie

Martin Plško
Vyštudoval literatúru a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pracuje ako autor ilustrácií, dizajnov, filmov, animácií a komiksov. Spolupracoval pri tvorbe množstva vzdelávacích materiálov so zameraním na prevenciu.

Vyrobilo

eSlovensko o.z.
Bolo založené v roku 2002 a od svojho začiatku sa venuje oblasti informatizácie Slovenska. S masívnym rozšírením internetu sa poslaním združenia stala aj ochrana používateľov, a to najmä detí a mládeže. V súčasnosti eSlovensko realizuje niekoľko národných, ale aj európskych projektov s podporou všetkých kľúčových ministerstiev, ako aj miest a obcí, tretieho sektora či súkromných spoločností.

Kontakt

Obchodné meno:
eSlovensko o.z.
Sídlo:
M.R.Štefánika 13, 984 01 Lučenec, Slovensko
Poštová adresa:
P. O. Box 66, 84000 Bratislava 4
Adresy kancelárií:
Bratislava, Staré Grunty 36
Kontaktná osoba:
Silvia Guničová
Mobil:
+421 948 201 017
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Autori

Autori:
Monika Gregussová, Miro Drobný
Odborná spolupráca:
Michaela Jurisová, Miroslav Kohuťár, Katarína Trlicová, Natália Buterinová, Ivan Peťkov, Veronika Kecsőová
Ilustrácie:
Martin Plško
Jazyková korektúra:
Zuzana Široká
Produkcia:
Michal Dvořák, Silvia Guničová
Grafika:
Jakub Fuzák
Webová stránka:
Karol Matich
Marketing:
Gabriela Patkolová
Ekonomika:
Veneta Macková, Anna Bahýľová
Spolupracovali:
Zdeno Slavík, Ján Hájek
Vyrobilo:
(C) eSlovensko o.z., 2015, prvé vydanie
Web:
www.kybersikanovanie.sk
ISBN:
978-80-89774-00-5